SURF-kurs i Gynekologisk radiologi

12-14 november 2024

Program

 

Under tre dagar i sköna avkopplande omgivningar på Lejondals slott, norr om Stockholm, kommer du att få ta del av föreläsningar och seminarier kring gynekologisk radiologi. Föreläsningarna ges av erfarna kliniker med mångårig erfarenhet i ämnet.

Kursdagarna är uppdelade i föreläsningar och interaktiva seminarier samt bilgranskningsövningar på arbetsstationer med autentiska, avidentifierade fall. Under seminarier och fallövningar är kursen uppdelad på fyra grupper med ca 12 deltagare i varje grupp. Grupperna roterar varje kursdag mellan fyra olika seminarier/fallövningar. En ganska lång lunchpaus ger möjlighet att digerera även informationen från förmiddagspasset, kanske under en promenad i den vackra omgivningen. Dagen avslutas med gemensam middag.

 

PRELIMINÄRT PROGRAM

Bl.a. kommer följande ämnen att avhandlas i föreläsningar och seminarier:

•                         Gynekologisk cancer (ovarial, corpus, cervix, vulva)

•                         Myom

•                         Adenomyos

•                         Endometrios

•                         Anomalier/normalvarianter

•                         Graviditet (ej obstetrik)

•                         Trofoblastsjukdomar

•                         MRT, CT, PET-CT, transvaginalt ultraljud, m.m.

 

Föreläsningar och seminarier hålls av erfarna radiologer inom ämnet och under hela kursen medverkar erfarna gynekologer med kliniska synpunkter. Vid ett flertal föreläsningar och seminarier deltar både radiologer och kliniker samtidigt, för att ge en mångsidig belysning av problemområden.