SURF-kurs i Gynekologisk radiologi

14-16 november 2023

Fullbokad kurs!

Anmäl dig till reservlistan HÄR!

 

 

Undrar du över hur konstiga fynd i gynsfären bör hanteras?

Vill du lära dig mer om hur man granskar en MRT med gynekologisk frågeställning?

Hur ska vi förhålla oss till O-RADS?

Utvecklingen inom gynekologin och gyn-onkologin har under de senaste decennierna medfört nya behov av radiologisk expertis. Transvaginalt ultraljud i gynekologernas händer är fortfarande förstahandsmetod inom de flesta gynekologiska utredningar som kräver bildgivande undersökningsmetod, men magnetresonanstomografi (MRT) efterfrågas alltmer som en kompletterande eller problemlösande metod. Dessutom upptäcks ofta patologiska förändringar i livmoder och äggstockar med abdominellt ultraljud, datortomografi (DT) eller MRT utfört på röntgenavdelningarna vid utredning inte sällan med annan frågeställning. DT, ibland som kombinerad positronemissionstomografi (PET)/DT, och MRT har i övrigt stort värde som komplement vid stadieindelning av gynekologiska tumörer som påvisats vid gynekologisk utredning. Den interventionella verksamheten inom organområdet är omfattande med allt från biopsier och abscessdränering till embolisering..

I många år har det arrangerats en årlig SK-kurs i urogenital radiologi och gynekologisk radiologi har ingått i denna, men väldigt kondenserat av utrymmesskäl. Det har efterfrågats en fristående kurs om gynradiologi. Av denna anledning har Svensk uroradiologisk förening (SURF) beslutat att arrangera en sådan kurs i internatform.

VI VÄNDER OSS TILL

Specialister och ST-läkare inom radiologi. Vissa grundläggande förkunskaper om radiologisk diagnostik förutsätts och förtur ges till radiologer som är i den senare halvan av ST-utbildningen. Mycket tid kommer t.ex. att ägnas åt hur man utför, granskar och besvarar MRT-undersökningar vid utredning av gynekologiska åkommor. Vi diskuterar också hur man bör värdera och hantera risker för patienter i allmänhet och unga eller gravida kvinnor i synnerhet vid användande av bilddiagnostiska metoder.

Specialintresserade gynekologer och gynonkologer kan antas i mån av plats.

Almän information