SURF-kurs i Gynekologisk radiologi

14-16 november 2023

Upplysningar och hur du anmäler dig!

 

Kursdatum
14 – 16 november 2023
Kursen börjar tisdag den 14 november kl. 09:00 och pågår fram till kl. 15:30 torsdag den 16 november.

Kursort
Lejondals slott, Bro; https://lejondalsslott.se

Deltagarantal
Antalet deltagare är begränsat till 48.

Kursavgift
8.000 SEK t.o.m. den 15 september 2023.
10.000 SEK efter den 15 september 2023.
Kursavgiften innefattar kurs och kursmaterial. (Kursavgiften faktureras). Samtliga priser är exklusive moms.

Logi
Helpension tisdag– torsdag (dryck till maten ingår ej) 5.252 SEK (enkelrum).
Alla måltider men ingen övernattning 2.452 SEK.
Endast luncher samt för- och eftermiddagskaffe 1.500 SEK.
Luncher, för- och eftermiddagskaffe samt gemensam kursmiddag onsdag den 15 november 1.976 SEK.
Samtliga priser är exklusive moms.

Avbokningsregler
Fram till den 15 september 2023 kan avbokning ske mot en avgift på 1.000 SEK.
Efter den 15 september 2023 ingen återbetalning av kursavgift eller avgift för kost och logi.

Force majeur
Strejk, lockout, eldsvåda, explosion, krig eller krigstillstånd, pandemi, väsentliga inskränkningar i leveranser eller andra omständigheter utanför arrangörens kontroll, som omöjliggör genomförandet av arrangemanget, berättigar arrangören att häva avtalet utan skyldighet att återbetala inbetalda avgifter eller att utge skadestånd. Den del av inbetald deltagaravgift som inte förbrukats för arrangemangets kostnader, skall dock återbetalas till deltagaren.

Resa
Resa till och från Lejondals slott arrangeras av deltagarna själva. Avståndet till Lejondals slott från Arlanda är 43 km, från Stockholms C 40 km, från Bro Järnvägsstation, som kan nås med buss varifrån man tar en taxi, är 2,6 km. Mer utförlig färdbeskrivning man på https://lejondalsslott.se/hitta-hit/
Möjlighet finns att anlända redan under måndagen, med förbeställd middag.

Delmål för ST
C1, C2, C3, C4, C7, C12 som avser urogenital radiologi

 

Anmälan - FULLBOKAD KURS!

Anmäl dig till reservlistan - klicka här!

 

Upplysningar
MedKonf AB
info@medkonf.se
Myntgatan 14
21459 Malmö
Telefon: 073-7029402

 

Fullbokad kurs!

Anmäl dig till reservlistan HÄR!